Κατηγορίες
Your Cart

Όρους & προϋποθέσεις - Πνευματικά δικαιώματα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

 Η εταιρία ΑΦΟΙ ΚΑΦΑΝΗ Ο.Ε σας καλωσορίζει στην ιστοσελίδα της
 www.mycollection.gr.  Η www.mycollection.gr είναι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης προϊόντων και υπηρεσιών μέσω διαδικτύου που δημιούργησε η εταιρία με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΚΑΦΑΝΗ Ο.Ε», η οποία εδρεύει στη Χαλκίδα (28ής Οκτωβρίου 36-38) και εκπροσωπείται νόμιμα με αρ. ΓΕΜΗ 145233622000 (Επιμελητήριο Εύβοιας), με ΑΦΜ 800932628 (Δ.Ο.Υ Χαλκίδας), ΚΑΔ 47595515 και Διακριτικό Τίτλο «mycollection.gr» με ηλεκτρονική διεύθυνση info@mycollection.gr και τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης του ηλεκτρονικού καταστήματος  22210-21436.

Οποιαδήποτε πρόσβαση του επισκέπτη και κάθε χρήση του υλικού που θα βρει στην ιστοσελίδα της εταιρίας μας υπόκειται στους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις χρήσης. Γι’ αυτό παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις χρήσης, προκειμένου να επισκεφτείτε και να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα της εταιρίας μας. Εφόσον γίνει η επίσκεψη, η χρήση της ιστοσελίδας συνεπάγεται ότι έχετε διαβάσει προσεκτικά, ότι έχετε κατανοήσει και ότι είσαστε απόλυτα σύμφωνοι με τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας 
www.mycollection.gr.

Συγκεκριμένα οι επισκέπτες του διαδικτυακού τόπου συμφωνούν ότι:

θα χρησιμοποιούν τα πραγματικά τους στοιχεία (επώνυμο, όνομα, διεύθυνση, e-mail) στις φόρμες επικοινωνίας.
θα χρησιμοποιούν το site σύμφωνα με τον νόμο και τα χρηστά ήθη και δεν θα προβαίνουν σε ενέργειες ή παραλείψεις που μπορεί να προκαλέσουν βλάβη σε αυτό αλλά και σε οποιοδήποτε άλλο χρήστη ή και δίκτυα είναι συνδεδεμένα με αυτό.

Η ΑΦΟΙ ΚΑΦΑΝΗ Ο.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί ελεύθερα τους όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών από τον ηλεκτρονικό κατάστημα, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει τους καταναλωτές για οποιανδήποτε μεταβολή, μέσα από τις σελίδες του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος.

 

Πνευματικά Δικαιώματα

Σύμφωνα με το Ν.2121/1993 και τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, που έχει κυρωθεί με το Ν.100/1975, απαγορεύεται η αναπαραγωγή (ολική, μερική ή περιληπτική) ή κατά παράφραση ή διασκευή, απόδοση του περιεχομένου της ιστοσελίδας με οποιονδήποτε τρόπο και μέσο, μηχανικό, ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό ή άλλο χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια της ΑΦΟΙ ΚΑΦΑΝΗ Ο.Ε.

Χρήση της ιστοσελίδας

Τόσο η ιστοσελίδα της ΑΦΟΙ ΚΑΦΑΝΗ Ο.Ε, ήτοι η ιστοσελίδα 
www.mycollection.gr, όσο και τα περιεχόμενά της φροντίσαμε να είναι σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο και την ελληνική νομοθεσία. Αυτό σημαίνει ότι ενδέχεται να υπάρχει διαφορά με τη νομοθεσία άλλων χωρών, οπότε αφορά σε υπηρεσία ή προσφορά προϊόντος μέσω της συγκεκριμένης ιστοσελίδας σε χώρες όπου μπορεί αυτή να απαγορεύεται θεωρείται ως μη γινόμενο.

Η ΑΦΟΙ ΚΑΦΑΝΗ Ο.Ε διατηρεί το δικαίωμα, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, να αναθεωρεί και να τροποποιεί ελεύθερα τους όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών από το ηλεκτρονικό κατάστημα. Για οποιαδήποτε μεταβολή έχει την υποχρέωση να ενημερώσει τους καταναλωτές μέσα από την ιστοσελίδα της

Σύνδεσμοι με άλλους δικτυακούς τόπους

Στην ιστοσελίδα της ΑΦΟΙ ΚΑΦΑΝΗ Ο.Ε πιθανόν να υπάρχουν σύνδεσμοι που θα σας αφήνουν από την ιστοσελίδα της. Οι σχετιζόμενες ιστοσελίδες δε βρίσκονται υπό τον έλεγχο της εταιρίας μας και κατά συνέπεια η ΑΦΟΙ ΚΑΦΑΝΗ Ο.Ε δε φέρει ουδεμία ευθύνη για το περιεχόμενο των συσχετιζόμενων ιστοσελίδων και οποιουδήποτε συνδέσμου που περιλαμβάνεται σε μια συσχετιζόμενη ιστοσελίδα. Κατά συνέπεια η ΑΦΟΙ ΚΑΦΑΝΗ Ο.Ε δε φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά προκύψει από το περιεχόμενο ή τις πληροφορίες που περιέχονται στις συσχετιζόμενες ιστοσελίδες. Οποιαδήποτε παραπομπή από την ιστοσελίδα 
www.mycollection.gr μέσω συνδέσμου που βρίσκεται στην ιστοσελίδα της γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του χρήστη, χωρίς να σημαίνει ότι η ΑΦΟΙ ΚΑΦΑΝΗ Ο.Ε συστήνει ή εγκρίνει το περιεχόμενο ή τις συσχετιζόμενες ιστοσελίδες.

 

Προσωπικά Δεδομένα

Η ΑΦΟΙ ΚΑΦΑΝΗ Ο.Ε έχει ως βασική αρχή το σεβασμό και την προστασία των προσωπικών δεδομένων όλων των χρηστών της ιστοσελίδας της. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων και την Πολιτική Ιδιωτικότητας και Απορρήτου συμβουλευτείτε την αντίστοιχη παράγραφο που υπάρχει στην ιστοσελίδα.

Αποζημίωση

Οποιαδήποτε παραβίαση των Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης της ιστοσελίδας από την πλευρά του χρήστη σημαίνει αυτόματα τη συμφωνία του χρήστη για την ευθύνη αποζημίωσης από τον ίδιο τόσο της ΑΦΟΙ ΚΑΦΑΝΗ Ο.Ε, όσο και τους άμεσα συνεργαζόμενους με αυτή (προμηθευτές, συνεργάτες) για κάθε απώλεια, ζημιά ή έξοδο προκύψει από αυτή την παραβίαση. Επίσης η αποζημίωση για το σύνολο των νομικών εξόδων που θα προκύψουν από την παραβίαση των Όρων και Προϋποθέσεων βρίσκεται αποκλειστικά στην ευθύνη του χρήστη και θα επιβαρύνει τον ίδιο.

Αποκλεισμός Ευθύνης

Η επίσκεψη του χρήστη στην ιστοσελίδα 
www.mycollection.gr σημαίνει αυτόματα την ανάληψη από τον ίδιο κάθε πιθανού κινδύνου που θα προκύψει από αυτή την επίσκεψη και χρήση της ιστοσελίδας. Η ΑΦΟΙ ΚΑΦΑΝΗ Ο.Ε βέβαια θα βρίσκεται σε διαρκή προσπάθεια, όσο είναι αυτό δυνατό, έτσι ώστε το περιεχόμενο της ιστοσελίδας να είναι όσο γίνεται πιο ακριβές και οι πληροφορίες αξιόπιστες. Παρόλα αυτά όμως δεν εγγυάται ούτε υπόσχεται ότι θα μπορέσει να επιτύχει τη συνεχή ενημέρωση, ακρίβεια και πληρότητα της ιστοσελίδας.

Η εγγύηση των προϊόντων επιβαρύνει τις ίδιες τις εταιρείες και όχι την ΑΦΟΙ ΚΑΦΑΝΗ Ο.Ε ,κατά συνέπεια η εταιρία μας δε δίνει οποιαδήποτε εγγύηση για τα αντικείμενα που εμπορεύεται. Επίσης η έλλειψη διαθεσιμότητας των προϊόντων που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα 
www.mycollection.gr δεν επιβαρύνει με καμία ευθύνη την ΑΦΟΙ ΚΑΦΑΝΗ Ο.Ε.

Κανένας από την ΑΦΟΙ ΚΑΦΑΝΗ Ο.Ε, αλλά και όσων συμμετείχαν στην ολοκλήρωση της ιστοσελίδας τόσο όσον αφορά το σχεδιασμό, όσο και τη δημιουργία και διάθεση της ιστοσελίδας δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημιά προκύψει στο χρήστη από οποιαδήποτε χρήση ή αδυναμία χρήσης αυτής της ιστοσελίδας, ή για ζημιά που μπορεί να οφείλεται σε οποιαδήποτε έστω και μικρή αμέλεια οποιουδήποτε υπαλλήλου της ή μετέχοντος στην ΑΦΟΙ ΚΑΦΑΝΗ Ο.Ε εκτός κι αν αποδειχθεί ότι η ζημιά ή η παράλειψη οφείλεται σε δόλο της ίδιας της εταιρίας που έχει ως στόχο την πρόκληση βλάβης στο συγκεκριμένο χρήστη.

 

Σήματα

Οτιδήποτε υπάρχει και εμφανίζεται στην ιστοσελίδα της ΑΦΟΙ ΚΑΦΑΝΗ Ο.Ε, ήτοι την ιστοσελίδα  
www.mycollection.gr όπως σήματα, ονομασίες προϊόντων κλπ. ανεξάρτητα με τη μορφή με την οποία εμφανίζονται αποτελούν ιδιοκτησία της ΑΦΟΙ ΚΑΦΑΝΗ Ο.Ε ή τρίτων εκτός αν αυτό ορίζεται διαφορετικά. Η νομοθεσία περί Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, περί Σημάτων, περί Αθέμιτου Ανταγωνισμού απαγορεύει ρητά τη χρήση ή την παραποίηση των σημάτων αυτών.

Προϊόντα και Εγγυήσεις

Η ΑΦΟΙ ΚΑΦΑΝΗ Ο.Ε διακινεί και συνοδεύει τα προϊόντα που παρέχει μέσα από την ιστοσελίδα της με τις αντίστοιχες εγγυήσεις των κατασκευαστών, όπου τέτοιες εγγυήσεις υπάρχουν. Η εταιρίας μας δεν προσφέρει από την πλευρά της καμιά επιπλέον εγγύηση (οποιουδήποτε είδους), εκτός αν κάτι τέτοιο προβλέπεται και αναφέρεται κατηγορηματικά. Σε περίπτωση που παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα σε κάποιο προϊόν και γίνει από το χρήστη-καταναλωτή χρήση της εγγύησης, η αποστολή του προϊόντος για επισκευή είτε στην ΑΦΟΙ ΚΑΦΑΝΗ Ο.Ε είτε στην αντίστοιχη για το προϊόν Αντιπροσωπεία καθώς επίσης και στη συνέχεια η παραλαβή του προϊόντος, θα γίνεται με αποκλειστική επιβάρυνση του χρήστη-καταναλωτή-πελάτη. Για να γίνει δεκτή οποιαδήποτε επιστροφή, απαιτείται υποχρεωτικά η επικοινωνία του χρήστη με εκπρόσωπο της εταιρίας μας τηλεφωνικά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και στην διεύθυνση που υπάρχει στην ιστοσελίδα.

Περί Απορρήτου Προσωπικού

Η ΑΦΟΙ ΚΑΦΑΝΗ Ο.Ε σέβεται το προσωπικό απόρρητο των χρηστών της ιστοσελίδας της. Έτσι οποιαδήποτε στοιχεία έχουν να κάνουν με προσωπικά δεδομένα και έχουν δοθεί στην εταιρία μας χρησιμοποιούνται μόνο από αυτήν και δε δίνονται για κανένα λόγο σε άλλο πρόσωπο εκτός αν δοθεί επίσημη άδεια από το χρήστη που να δηλώνει ότι συμφωνεί με κάτι τέτοιο. Οτιδήποτε υλικό στέλνεται στην ΑΦΟΙ ΚΑΦΑΝΗ Ο.Ε μέσω του διαδικτύου είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο είτε με άλλο τρόπο η εταιρία μας αναλαμβάνει την ευθύνη να τα λάβει υπόψη της και να τα μεταχειριστεί ως μη εμπιστευτικά, ενώ ταυτόχρονα δεν αναλαμβάνει καμιά δέσμευση ως προς το υλικό αυτό. Σε όλα τα παραπάνω εξαιρούνται όσοι όροι και προϋποθέσεις αναφέρονται στην Πολιτική Ιδιωτικότητας.
Γενικά

Η ΑΦΟΙ ΚΑΦΑΝΗ Ο.Ε διατηρεί το δικαίωμα ανά πάσα χρονική στιγμή το κρίνει αναγκαίο να προβεί σε τροποποίηση ή αλλαγή μέρους ή συνολικά των Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης της ιστοσελίδας της και οποιαδήποτε από τις αλλαγές θεωρούνται ότι δεσμεύουν τους χρήστες από τη στιγμή της εμφάνισής τους στην ιστοσελίδα, που ταυτόχρονα αποτελεί και ειδοποίηση των χρηστών για τις αλλαγές. Επίσης αν δεν ισχύει κάποιος από τους αναγραφόμενους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης (κριθεί άκυρος ή μη νόμιμος) αυτό δεν επηρεάζει καθόλου τους υπόλοιπους όρους παρά μόνο το συγκεκριμένο, ο οποίος θα θεωρείται σαν να μην είχε οριστεί.
"ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ"
Η Γ. Καφανής & ΣΙΑ Ο.Ε έχει ως βασική αρχή το σεβασμό και την προστασία των προσωπικών δεδομένων όλων των χρηστών της ιστοσελίδας της.

Τα προσωπικά σας στοιχεία φυλάσσονται με επιμέλεια από την Εταιρεία μας και έχετε πρόσβαση σε αυτά, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 "για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα", όπως αυτός έχει τροποποιηθεί από τον νόμο 3471/2006 «για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του ν. 2472/1997», και ισχύει σήμερα.

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/ χρήστη των υπηρεσιών της Εταιρίας υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και από τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π.Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000) και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ). Οι παρόντες όροι διατυπώνονται λαμβανομένων υπόψη τόσο της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας και ειδικότερα του Internet όσο και του υπάρχοντος - αν και μη πλήρως ανεπτυγμένου - πλέγματος νομικών ρυθμίσεων σχετικά με τα ζητήματα αυτά. Σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε ενδεχόμενη σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο του παρόντος τμήματος. Σε κάθε περίπτωση η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών / χρηστών και μέσα στο υπάρχον ή και ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο. Εάν κάποιος επισκέπτης / χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν τμήμα οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της Εταιρίας.
Η Εταιρία διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων σας και δε δύναται να τα μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για κανένα λόγο με την εξαίρεση σχετικών διατάξεων του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.

 

Η Εταιρία διατηρεί αρχεία με τα προσωπικά στοιχεία, τα οποία αποστέλλει ο επισκέπτης / χρήστης αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας, οικονομικούς και φορολογικούς.

Ο επισκέπτης / χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με το αρμόδιο τμήμα προκειμένου να διασταυρώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, την διόρθωση αυτού, την αλλαγή του ή την διαγραφή του.
Επισκέπτες / χρήστες της Εταιρίας που είναι ανήλικοι έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες της Εταιρίας μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων ή των κηδεμόνων τους και δεν έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν τα προσωπικά τους στοιχεία. Σε περίπτωση υποβολής τέτοιων στοιχείων από ανήλικους η Εταιρία διαγράφει τις σχετικές πληροφορίες.

Σε κάθε περίπτωση η ΑΦΟΙ ΚΑΦΑΝΗ Ο.Ε έχει ως βασική αρχή το σεβασμό και την προστασία των προσωπικών δεδομένων όλων των χρηστών της ιστοσελίδας της.

Γενικά οι πληροφορίες που έχουν δοθεί εκούσια από τους χρήστες της αναφερόμενης ιστοσελίδας, χρησιμοποιούνται από την 
www.mycollection.gr, προκειμένου οι χρήστες του να έχουν άμεση και ουσιαστική επικοινωνία με το κατάστημα, να τους παρέχονται απαντήσεις σε συγκεκριμένα ερωτήματα που θέτουν και τέλος να εξυπηρετούνται και να εκτελούνται οι παραγγελίες τους. Οι πληροφορίες που συλλέγει η  ΑΦΟΙ ΚΑΦΑΝΗ Ο.Ε, μέσω της ιστοσελίδας www.mycollection.gr έχουν ως σκοπό να μετρήσουν το αριθμό επισκεψιμότητας της, να καθορίσουν τις απαιτήσεις των πελατών για περισσότερα προϊόντα και να διευκολύνουν στις συναλλαγές με την εταιρεία. Η www.mycollection.gr δεν διανέμει σε κανένα άλλο οργανισμό ή συνεργάτη που δεν συνδέεται με την www.mycollection.gr, τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις, ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που αφορά τους χρήστες και πελάτες του.

Συγκέντρωση πληροφοριών

Η ΑΦΟΙ ΚΑΦΑΝΗ Ο.Ε σχεδίασε την ιστοσελίδα της 
www.mycollection.gr έτσι ώστε οι χρήστες της να μπορούν να την επισκέπτονται χωρίς να χρειάζεται να αποκαλύπτουν τη ταυτότητα τους εκτός και αν το επιθυμούν. Ζητείται από τους επισκέπτες της ιστοσελίδας μας, να μας παρέχουν τα προσωπικά τους δεδομένα μόνο στη περίπτωση που θέλουν να παραγγείλουν προϊόν(τα), να εγγραφούν στην ιστοσελίδα μας και/ή να στείλουν email στο info@mycollection.gr .

Χρήση των Πληροφοριών.

Η 
www.mycollection.gr συλλέγει δυο τύπους πληροφοριών σχετικά με τους χρήστες: (1) στοιχεία που ο χρήστης μας δίνει κατά την εγγραφή του ως πελάτης, (2) στοιχεία που ο χρήστης μας δίνει προκειμένου να εκτελεστεί η παραγγελία του από την www.mycollection.gr. Κατά την συμπλήρωση οποιασδήποτε φόρμας παραγγελίας στην ιστοσελίδα μας, θα σας ζητηθεί το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση, ο ταχυδρομικός κωδικός της περιοχής σας, η ηλεκτρονική σας διεύθυνση, το τηλέφωνο σας, στοιχεία πιστωτικής κάρτας, ο τρόπος πληρωμής της παραγγελίας. Συμπληρωματικά μπορεί να σας ζητηθούν και πιο συγκεκριμένες πληροφορίες, όπως στοιχεία αποστολής - παράδοσης μιας παραγγελίας, στοιχεία τιμολόγησης ή λεπτομέρειες σχετικά με προσφορά που έχετε ζητήσει. Η www.mycollection.gr  κάνει χρήση των πληροφοριών που μας δίνετε κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής αποστολής της φόρμας, προκειμένου να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με (i) την παράδοση της παραγγελίας στο χώρο σας, (ii) για επιβεβαίωση και ταυτοποίηση του πελάτη σε κάθε αναγκαία περίπτωση, (iii) για νέα ή εναλλακτικά προϊόντα που προσφέρονται από την www.mycollection.gr, (iv) ειδικές προσφορές της www.mycollection.gr.

Πρόσβαση στις Πληροφορίες.

Κάθε διεκπεραίωση παραγγελίας απαιτεί την συλλογή προσωπικών στοιχείων, για παράδοση ή κράτηση μιας παραγγελίας. Επίσης η χρήση πιστωτικής κάρτας, για την χρέωση της οποίας χρειάζονται δικαιολογητικά ταυτοποίησης στοιχείων νόμιμου κατόχου την πρώτη και μόνο φορά διασφαλίζεται σε κάθε περίπτωση. Οποιοδήποτε δικαιολογητικό και έγγραφο πιστοποιεί και δηλώνει την ταυτότητα του πελάτη παραμένει αυστηρά απόρρητο και ελέγχεται μόνο από το αρμόδιο υπεύθυνο τμήμα της ΑΦΟΙ ΚΑΦΑΝΗ Ο.Ε. Η εκ μέρους σας προσκόμιση των προσωπικών σας δεδομένων, σημαίνει ότι συναινείτε τα δεδομένα αυτά να χρησιμοποιούνται από τους υπαλλήλους της ΑΦΟΙ ΚΑΦΑΝΗ Ο.Ε για τους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω. Η ΑΦΟΙ ΚΑΦΑΝΗ Ο.Ε απαιτεί από τους υπαλλήλους της και τους συντηρητές της ιστοσελίδας της να παρέχουν στους χρήστες-πελάτες του το επίπεδο ασφαλείας που αναφέρεται στη παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Σε καμία άλλη περίπτωση η ΑΦΟΙ ΚΑΦΑΝΗ Ο.Ε  καθώς και η ιστοσελίδα της 
www.mycollection.gr  δεν μπορεί να μοιραστεί με άλλους τα προσωπικά σας στοιχεία χωρίς πρότερη δική σας συναίνεση, εκτός και αν αυτό απαιτηθεί μέσω της νομίμου οδού. Παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψη σας ότι κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις που επιτρέπεται ή επιβάλλεται από το νόμο ή βάση δικαστικής απόφασης, η συλλογή, χρήση και η αποκάλυψη των προσωπικών δεδομένων σας, τα οποία έχουν συλλεχθεί online χωρίς την εκ μέρους σας πρότερη συναίνεση (για παράδειγμα σε περίπτωση δικαστικής απόφασης).

Τα cookies είναι απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία του Mycollection.gr. Συνεχίζοντας την πλοήγησή σας αποδέχεστε τη χρήση cookies. Διαβάστε περισσότερα